тел: +38 (067) 407 35 25 

aur.consalt@gmail.com

... закон досконалий, закон волі...(Яков 1:25)

Як відкрити бізнес іноземцю в Україні

Якщо Ви потрапили на наш сайт і розпочали читати цю статтю, то Вас цікавить питання ведення бізнесу в Україні та який правовий статус іноземець (нерезидент) має  відповідно до законодавства нашої країни.

Давайте коротко зупинимось на визначені та законах, де конкретизується правовий статус іноземців. По-перше, у Конституції України, а саме в статті 26 визначено:  іноземець та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України;по-друге, Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» дає визначення самого терміну «іноземець» та додатково визначає їх правовий статус в Україні.

Іноземець - особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав.

Іноземець та особи без громадянства зобов'язані неухильно додержуватися Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, інтереси суспільства та держави.

Ведення бізнесу іноземцем (нерезидентом)

Реєстрація юридичної особи за участю фізичних осіб нерезидентів України проводиться таким же чином, що і реєстрація юридичної особи за участю фізичних осіб громадян України, за винятком підготовки додаткових документів для іноземця. Для початку реєстраційних дій Вам потрібно:

 1. I.Зробити переклад паспорта своєї країни на українську мову, нотаріально засвідчити та проставити апостиль.
 2. II.Отримати ідентифікаційний код України, який є обов'язковим для іноземних громадян.

Для отримання ідентифікаційного коду іноземцю потрібно звернутися до державної податкової інспекції з такими документами:

 • засвідчений в установленому законодавством порядку переклад паспорта іноземця  (після пред’явлення повертається);
 • копію паспорта з перекладом;
 • квитанцією про сплату державного збору;
 • облікову картку (встановленого зразка).

Фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася облікова картка та яка не включена до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному контролюючому органу облікову картку фізичної особи - платника податків за формою № 1ДР, яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство.

 1. III.  Визначити основні напрямки діяльності
 • наявність приміщення (купівля/оренда), якщо приміщення буде братись в оренду, попередньо потрібно укласти договір оренди з власником;
 • підготувати кілька назв Товариства (назва повинна бути у повному та скороченому варіанті українською, російською  та англійською мовами);
 • для підготовки документів необхідні будуть паспортні дані, прописка (з індексом і районом), ідентифікаційний код кожного засновника.
 • розмір і порядок формування статутного капіталу;
 • види економічної діяльності (законодавчо встановлені види, тобто конкретизація того, яким видом діяльності буде займатись підприємство);
 • контактний номер телефону, e-mail;
 • визначитися з директором.

Відповідно до законодавства, після реєстрації підприємства потрібно протягом 10 днів призначити директора, проте іноземний громадянин не може бути директором, доки не отримає посвідку на тимчасове проживання у зв’язку з працевлаштуванням. Якщо Ви бажаєте бути директором товариства, то це  можливо лише після реєстрації,  тому при створенні фірми необхідно спочатку призначити керівником громадянина України, отримати дозвіл на працевлаштування іноземця, а потім змінити призначеного директора на Вас.

Майте на увазі, що оформлення документів, необхідних для отримання дозволу на використання праці іноземців, здійснює роботодавець, який запрошує на роботу іноземця. Цей дозвіл надає право роботодавцю тимчасово використовувати працю конкретного іноземця на конкретному робочому місці або певній посаді.

Законодавством України наданий широкий вибір організаційно-правових форм для ведення господарської діяльності на території України. В залежності від виду підприємства на Вас будуть покладені характерні права та обов'язки.

Наведемо короткий перелік організаційно-правових форм для ведення господарської діяльності.

Фізична особа-підприємець

- Фізична особа-підприємець (ФОП) - одна з найпростіших форм реєстрації приватної підприємницької діяльності. ФОП відповідає по всіх зобов’язаннях, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, усім своїм майном, не є юридичною особою і відповідно не вимагає оформлення і наявності статуту підприємства, а також наявності його юридичної адреси.

Господарські товариства

- Акціонерні товариства (АТ) - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на певну кількість акцій однакової номінальної вартості.

-Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) – господарське товариства, статутний капітал якого поділено на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники ТОВ не відповідають своїм майном по зобов’язанням.

-Товариства з додатковою відповідальністю (ТДВ) – це аналогічна форма, що й ТОВ, але з характерною відмінністю: ця відмінність полягає в тому, що учасники ТДВ додатково відповідають належним їм майном, у разі якщо майна ТДВ недостатньо для забезпечення боргів.

-Повне товариство (ПТ) – це таке господарське товариство, коли усі учасники займаються спільно підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність майном, що їм належить.

-Командитне товариство (КТ) - повне товариство, але в якому також є категорія учасників (або хоча б одна особа), які несуть відповідальність тільки в межах свого вкладу і не беруть участі в управлінні товариством.

У будь-якому випадку найпоширенішим та найрозповсюдженішим видом діяльності на сьогодні залишається ТОВ. У даній статті з акцентовано увагу саме на відкритті ТОВ, це пов’язано насамперед із розвиненістю законодавчої бази, яка регулює діяльність ТОВ, усі вимоги до документів, статутного фонду та учасників чітко прописані в законодавстві, ТОВ є простою формою організації та ведення бізнесу.

IV.   Початок реєстраційних дій

Для державної реєстрації юридичної особи Вам необхідно підготувати наступні документи:

 • правильно заповнений бланк заяви на реєстрацію юридичної особи (подається реєстратору);
 • статут (подається реєстратору);
 • рішення або протокол про його створення (подається реєстратору);
 • наказ про призначення директора (залишається у Вас);
 • засвідчений в установленному законодавством порядку переклад паспорта громадянина  на українську мовою (після пред’явлення повертається);
 • копію паспорта з перекладом;
 • копію  виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Вимоги до змісту та вигляду вищевказаних документів можуть змінюватися, сама процедура реєстрації займає не багато часу (1-2 робочих дні), але після реєстрації ТОВ на Вас, як засновника, буде покладено ряд обов’язків: потрібно отримати довідку з статистики, стати на облік в податковій інспекції по місцю відкриття підприємства, відкрити банківський рахунок, виготовити печатку, призначити головного бухгалтера (ТОВ обов’язково має вести бухгалтерський облік), скласти накази про облікову політику та ведення облікових регістрів тощо.

Якщо у Вас виникають труднощі в оформленні документів, визначенні з організаційно - правовою формою майбутнього  підприємства чи будь-які інші питання, наша юридична компанія з радістю допоможе в роз'ясненні будь-яких питань. Співробітники АЮР-КОНСАЛТИНГ мають великий досвід у проведенні підготовчих дій та відкритті  бізнесу в Україні.