тел: +38 (067) 407 35 25 

aur.consalt@gmail.com

... закон досконалий, закон волі...(Яков 1:25)

Рівність прав не в тому, що всі ними користуються, 
а в тому, що вони всім надані.

(Сенека) 


Спадкові суперечки – це ситуації, які виникають при визначені прав на майно померлого, а також його прав та обов’язків. Квартира, будинок, земельна ділянка, боргові зобов’язання, інтелектуальні права померлого – все це може бути предметом спадкування, і до правонаступника переходять усі майнові та немайнові права спадкодавця. Прийняття спадщини – досить довгий і важкий процес, який потребує бездоганного знання законодавства. Адже спадкове право - це частина цивільного права, яке переплітається з низкою інших галузей, зокрема сімейного, житлового права, права інтелектуальної власності, знання нотаріальних норм та ін..

Прийняття спадщини за законодавством України відбувається двома шляхами: спадщина за законом та спадщина за заповітом, при цьому кожен з яких має свої як переваги, так і недоліки.

Спадщина за законом вирізняється родинною особливість, адже коло суб’єктів які мають право на спадкування окреслюється родинним зв’язками. Тобто, особа яка не є родичем померлому не може претендувати на отримання спадщини. Усиновлені та усиновлювачі прирівнюються до родичів за походженням.

Законодавством встановлено п’ять черг спадковості.

 • До першої черги відносяться діти спадкодавця, у тому числі зачаті як за його життя, так і народжені після його смерті; той з подружжя, який його пережив та батьки.
 • Друга черга надає рідним братам та сестрам померлого, бабі та діду бути спадкоємцем.
 • У третю чергу право на спадкування мають право рідні дядько та тітка спадкодавця.
 • Четверта черга надає право на спадщину особам які проживали разом з спадкодавцем однією сім’єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини, тобто смерті спадкодавця.
 • До п’ятої черги законодавець відносить інших родичів включно до шостого ступеня спорідненості.

Кожна із перелічених вище черг, має свої особливості, нюанси та умови до застосування. Людині яка не володіє достатнім обсягом правової інформації, майже не можливо розібратись в правильному застосуванні норм спадкового права, наявних механізмів в реалізації законодавчої бази в відповідному спрямуванні.

Інший шлях отримання спадщини може бути здійсненний тільки за умови волевиявлення спадкодавця. Спадкування за заповітом передбачає реалізацію волі спадкодавця після його смерті. Особи які прямо передбачені в заповіті мають право на отримання спадкового майна. Даний вид спадкування також має ряд своїх особливостей, які виходять, зокрема, із волі померлого. Існують різні види заповітів, кожен з яких характеризується в свою чергу своєю унікальністю.

 

 

Команда «АЮР-КОНСАЛТИНГа» надає наступні послуги в сфері спадкового права:

 • Надання правових консультації усних /письмових (посилання на нормативно-правові акти, розширений опис дій при вирішенні заданого питання, куди в які строки звертають чи яким чином діяти), роз’яснення яким чином розділяється спадщина, та хто яку частку потенційно може отримати.
 • Складання заповітів, спадкових договорів, договорів дарування/довічного утримання;
 • Оскарження заповітів, визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину /договору дарування/ договору довічного утримання;
 • Консультування щодо прийняття спадщини, відмові від спадщини, строків для прийняття тощо;
 • Представництво інтересів клієнта в органах державної влади, місцевого самоврядування, нотаріату.
 • Поділ та перерозподіл спадщини;
 • Інші правовідносини, що виникають в галузі спадкового права.

Девіз нашої команди: «Проблема клієнта - наша проблема» - це стандарт нашої діяльності. Професіональний підхід до кожного клієнта та розуміння його вимог, зобов’язують нас діяти чітко, аргументовано та дієво.

   Компанія «АЮР-КОНСАЛТИНГ» захистить Вас та Ваші права!